Vrijwilligers KinderVakantieWeek Gemert  Enquête 2018

Ben je op de hoogte dat vrijwilligers tegenwoordig erg schaars zijn? Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers. Wij merken dat er steeds minder aanmeldingen zijn van vrijwilligers van 18 jaar en ouder. Om de voortgang en veiligheid te kunnen waarborgen hebben we echter vrijwilligers 18+ nodig die de week mee willen organiseren en/of de KinderVakantieWeek in de zomervakantie mee willen ondersteunen.

Wij hopen via deze vragenlijst een inventarisatie te kunnen maken, waar nog mogelijkheden liggen of wat we zouden kunnen veranderen om meer vrijwilligers aan te trekken voor deze fantastische week voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

1. Wat is je leeftijd?
2. Ben je bekend met KinderVakantieWeek Gemert?
3. Ben je op de hoogte van het aantal deelnemers van de afgelopen jaren?
4. Ben je op de hoogte dat vrijwilligers tegenwoordig schaars zijn?
5. Heb je zelf kinderen?
6. Doen je kinderen mee aan KinderVakantieWeek Gemert?
7. Wat vinden je kinderen leuk aan KinderVakantieWeek Gemert?
8. Waarom niet?
9. Heeft je kind/Hebben je kinderen opmerkingen/aandachtspunten voor de organisatie van KinderVakantieWeek Gemert?
10. Zou je  je kinderen laten deelnemen indien ze de basisschoolleeftijd hebben?
11. Zou je als vrijwilliger (leiding/spelbegeleiding/veiligheid/terrein/keuken) willen helpen tijdens KinderVakantieWeek 2019?
12. Heb je interesse om gedurende het hele jaar de KinderVakantieWeek mee te organiseren?
13. Indien 'NEE' of 'MISSCHIEN' Wat kunnen wij doen om je van gedachte te laten veranderen?
14. Hoe kunnen we KinderVakantieWeek Gemert in jouw ogen aantrekkelijker maken?
15. Heb je als kind ooit deelgenomen aan een KinderVakantieWeek?
16. Volg je KinderVakantieWeek Gemert op social media?

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Jouw genomen moeite wordt zeer op prijs gesteld.